การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออนกริด หลักสูตร 90 ชั่วโมง สอนโดย ครูพิพัฒน์ จ้อยเจริญ

หลักสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น